Menu

Okul bitirmeyen bireyler daha mutlu!

Evli kadınlar evli erkeklere göre daha mutlu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı “Yaşam Memnuniyeti Araştırması”nın sonuçları açıklandı.

Araştırmada evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu beyan eden evli bireylerin oranı, 2018 yılında yüzde 56,3 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 46,7 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde ise dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı. Evli erkeklerin yüzde 51,6’sının, evli kadınların ise yüzde 60,7’sinin mutlu olduğu gözlendi.

Cinsiyete genel olarak bakıldığında ise mutluluk oranı 2017 yılında erkeklerde yüzde 53,6 iken 2018 yılında yüzde 49,6’ya, kadınlarda ise yüzde 62,4’den yüzde 57’ye düştü.

Okul bitirmeyen bireyler daha mutlu

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; en yüksek mutluluk oranı, yüzde 59 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; yüzde 53,9 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 52,6 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 52,3 ile ilkokul mezunu ve %51,3 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti.

En çok aileler mutlu ediyor

Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 74,2 olurken bunu sırasıyla; yüzde 12,9 ile çocuklar, yüzde 3,6 ile eş, yüzde 3,3 ile kendisi, yüzde 2,7 ile anne/baba ve yüzde 1,8 ile torunlar takip etti.

No comments

Bir cevap yazın

Sosyal Medya Sayfalarım

Günün Videosu