Menu

MİMAR SİNAN: SONLU’DA SONSUZ’U YAKALAYAN ADAM,

8 Nisan vefat yıldönümü Sinan’ın.

“Sinan, bir dâhidir. Sadece büyük bir mimar değil, Osmanlı medeniyetini inşa eden öncü insanlardan biri anlamında bir medeniyet mimarıdır, öncü bir medeniyet inşacısı.

Sinan’ın inşa ettiği şehir’lerde Rahmet Elçisi’nin, dolayısıyla kâmil müslüman karakterinin izlerini, yansımasını bulur muyuz?

Hem de nasıl!

Bunu göstermek için yazıyı, Sinan’ın mimarisindeki zaman, mekân ve topoğrafya arasındaki ilişkilere kısaca da olsa bakmak ve bu nebevî ruhun Sinan mimarisine nasıl yansıdığına şimdilik kısaca dikkat çekerek yazıya noktayı koymak istiyorum.

Mimarî, mekânın organizasyonu gibi düşünülebilir; ama değil.

Mimarî, gerçekte, mekânda zamanın organizasyonudur; mekanın harekete geçirilmesiyle, mekâna verilen şekille, zamanın ritimlerini, seslerini, ruhunu yakalamaktır.

Sonsuzluk şarkısını bestelemeye çalışmaktır…

Sonlu’da sozsuzluğa, alelade’de fevkalade’ye, taş’la mabede ve mabuda ulaşmaktır.

Zamana yüklenen, zamanın taşıdığı ruhu taş üzerinden, taşla oynayarak mekâna nakşetmektir mimârî: Taş’la mekâna ruh üflemektir.

Sinan mimarisinin dünyası, çağını, zamanını ziyadesiyle aşar.

İnsan mekân’da farklı zamanları yaşar; an’da zamanları, birbirinden farklı zamanları, dolayısıyla insan’ı kâmil insan yapan, nebevî ruhu yansıtan Müslümanca duyarlıkları, meselâ bütün boyutlarıyla adaleti, paylaşmayı, dayanışmayı, rahmeti, merhameti, güzelliği, kulluğun bu şiiriyetini, bu nefis şarkılarını duyar, tadar ve terennüm etmeye başlar…

Müslüman mimarın yaptığı şey, melekûtî âlemden süt emerekmekâna değmek, ebedî zamanın şarkısını taşa işlemek, sonsuzluğun metafiziğini mekâna nakşetmektir.

Sinan’ın mimarisi, topoğrafyaya müdahale etmez: Kul olduğu şuuruyla hareket eder Sinan.

O yüzden tabiatın hâllerini, görünümlerini yıkmak yerine, tabiatta, yerde, gökte, toprakta yankılanan sonsuzluğun şarkısını yakalamak; tabiatın şarkısına katılmak için tabiata, toprağa, toprağın eğimlerine, modernlerin yaptığı gibi kesip-biçerek, yakıp-yıkarak şekil vermeye çalışmaz; insanın tabiatla buluşmasını, tabiatı duymasını, tabiatı yaşamasını, tabiatla yaşamasını sağlayan hakikat şarkısının şiirini besteler sabırla, çileyle ve vecdle…

Sözün özü: Sinan’ı çok iyi anlamak, bütün boyutlarıyla genç kuşaklara anlatmak zorundayız. Sinan’ı bütün boyutlarıyla anlayabilirsek, şiir gibi şehirler inşa etmeye ancak o zaman başlayabiliriz yeniden.”

Ykaplan.08.04.2019

No comments

Bir cevap yazın

Sosyal Medya Sayfalarım

Günün Videosu