Menu

Kazak, Özbek ve Tatar Misafirlerle “İslam’da Aile Ahlakı”nı Konuştuk

 

 

Bugün İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nda(İİKV) Türki Cumhuriyetlerden (Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Tataristan’dan) gelen misafirlerle  “İslam’da Aile Ahlakı” üzerine konuştuk.

Öncelikle şahsımı,  sunum yapmam için davet eden, böyle önemli bir konu  ve değerli misafirlerle bir araya getiren İİKV yöneticilerine çok teşekkür ederim.

Daveti kabul etmemin nedeni; öncelikle Ata Yurdu’ndan gelen kardeşlerimizin İslam ve aile ahlakı konusundaki merak ve ilgileriydi.   Çünkü yüzyıllardır Rus esaretinde yaşamış, hiçbir ciddi dini eğitim almamış insanların,  İslam’ı ve onun aile ahlakını öğrenmek için kilometrelerce yol gelmeleri takdire şayandı.

İkinci olarak İslamofobi’nin bir Haçlı Savaşı malzemesi yapıldığı günümüzde her zeminde İslam’ın topluma ve aile hayatına bakan güzel ahlakını anlatmak hepimizin sorumluluğudur. Bundan kaçamazdım.

İki saat süren ve karşılıklı sohbet havasında geçen seminerde, İslam dini kadar, ahlaki değerlere vurgu yapan başka bir din ve ideolojinin olmadığı ayet ve hadisler ışığında konuşuldu.

İslam’da ahlâk, sadece sosyal hayata bakan bir olgu değil, aynı zamanda İslam’ın özü ve ruhudur; gayesidir, tüm yönleriyle onunla bütünleşmiş hakikî boyutudur. İslam ve ahlak birbirinden ayrılamaz durumda olan iki hakikattir.

Hz. Peygamber (s.a.v.) İslam ile ahlak arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklamıştır:

*Din (İslam) güzel ahlâktır; Ahlâk, İslam’ın hedefidir: (Kenzu’l-ummâl, 3/17)

“Müminlerin imanca en kâmil olanı, ahlâkça en güzel olanıdır.«(Fethu’l-bârî, 10/458.)

* Ahlâktan soyutlanmış bir iman kabul olunmaz: «Güvenilirliği olmayanın imanı yoktur, ahde vefası olmayanın dini yoktur» (Ahmed, Müsned, 3/135.)

*Ahlak, kıyâmet günü mizanı dolduran şeydir:

*”Mizanda güzel ahlâktan daha ağır basan bir şey yoktur.» (Buhârî, el-Edebu’l-mufred; Ebû Dâvûd, 7/172.)

Bunun içindir ki ibadetlerin bir amacı da insanları yüksek ahlaka ulaştırmaktır.  Çünkü namaz, oruç, haç, zekat vb gibi ibadetler Allah için yapılır, ama aynı zamanda  kişileri kötülüklerden alıkoyar, daha doğrusu koymalıdır. Allah ibadetlere, ahlaklı olma amacını koymuştur.

« (Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor.» (Ankebût Suresi 45.)

Bu ayet şu anlama geliyor: İyi bir Müslüman, ayni zamanda yüksek bir  ahlak sahibidir. İyi bir ahlak sahibi değilse, imanını sorgulamalıdır. Çünkü Hadiste şöyle geçer: “Kim bir namaz kılar da, o namaz kendisini açık ve gizli kötülüklerden alıkoymazsa, o namazla Allah’tan uzaklaşmaktan başka bir şey artırmış olmaz.”

Peki, Kur’an’da hangi ahlaki değerler öne çıkıyor:  Kur’an, adalet, ahde vefa, affetme, alçak gönüllülük, ana-babaya itaat, sevgi, kardeşlik, barış, güvenirlilik, doğruluk, birlik, beraberlik, iyilik, ihsan, iffet, cömertlik, merhamet, müsamaha, tatlı dilli olma, güler yüzlülük, temiz kalplilik gibi güzel ahlâki hasletlere teşvik eden ve zulüm, haksızlık, riya, haset, gıybet, çirkin sözlülük, asık suratlılık, cimrilik, bencillik, kıskançlık, kibir, kin, kötü zan, israf, bozgunculuk… gibi kötü hasletlerden nehyeden pek çok âyet vardır.

Kur’an’da ahlaka yapılan bu vurgudan dolayı, Peygamberimiz “ben ahlakın güzelliklerini tamamlamak üzere gönderildim” diye buyurmuştur»

Bu konuşmalardan sonra üzüntü ile dile gelen bir diğer konu ise,  İslam ahlakı ile Müslümanların ahlakı arasındaki farktı.

Herkes toplumsal ve aile ilişkilerindeki duruşuna, tavrına, ahlakına bakarak, ne kadar Müslüman olduğunu, dinini ne kadar yaşadığını, hatta imanının ne kadar olduğunu anlayabilir.

Toplumda güzellikleri hakim kılma adına güzel bir program oldu. Seminerin yapılmasına neden olan İİKV’ye binler teşekkürler.

No comments

Bir cevap yazın

Sosyal Medya Sayfalarım

Günün Videosu