Menu

Galata Kulesi’ni Kim, Neden ve Ne Zaman Yapmıştır ? Merak Ettiniz Mi?

 

 

İstanbul’da Galata semtinde bulunan   Galata Kulesi,  şehrin en görkemli sembollerinden biridir. Kule ilk defa 528 yılında Bizans imparatoru Anastasius tarafından “fener kulesi” adıyla inşa edilmiştir.  Galata kulesi dünyanın sayılı en eski kulelerinden biridir.

Ancak kuleye bugünkü haline verenler, İtalya toprakları üzerinde küçük bir cumhuriyet kuran(1005-1797) Cenevizler’dir.  Kule 14. yüzyılda Galata’ya yerleşen Cenevizliler tarafından, 1348 yılında bölgelerini yabancılara karşı korumak, özellikle haliç limanlarında bulunan gemilerini de kontrol etmek amacıyla, Galata surlarına ek olarak yeniden yaptırılmıştır.

Günümüzde Galata Kulesinin yüksekliği 66,90 metre, dış çapı 16.45 metre, iç çapı ise 8.95 metredir. Duvar kalınlığı da 3.75 metre civarındadır.

1509 depreminde büyük zarar gören Kule, devrin ünlü Osmanlı mimarı Hayrettin tarafından onarılmıştır. 16 yy.ın sonlarında ise; müneccimbaşısı Takıyeddin Efendi, Kulenin tepesine bir rasathane kurmuştur.

  1. Murat zamanında 1638 yılında; Hezarfen Ahmet Çelebi, kollarına kanat takarak, Galata Kulesinden Üsküdar’a o meşhur uçuşunu gerçekleştirmiştir. 17 yy.a doğru mehterhane takımına ev sahipliği de yapan Kule; 1717den sonra artan İstanbul yangınlarıyla baş edebilmek için yangın gözetleme kulesi olarak da kullanılmıştır. Ama ne yazıktır ki Kule 1794 senesi kendisi de yanmaktan kurtulamamıştır.

Üçüncü Selim zamanında; Galata Kulesi onartıldıktan sonra, Kulenin üst katına bir cumba eklenmiştir.1831 de kule bir yangın daha geçimiş. Bu sefer 2. Mahmut; Kulenin üzerine iki kat daha çıkmış ve külah biçiminde olan ünlü dam örtüsüyle Kulenin tepesi kapatılmıştır.

O dönem onarımla alakalı olarak, Pertev Paşanın bir de yazıtı Kuleye yerleştirilir. 1875 yılında kuvvetli bir fırtınadan sonra, Kulenin tepesindeki külahımsı çatı uçar ve daha sonra 1960 yılında tekrardan onartılır. Günümüzde, Kule özel bir şirket tarafından sadece turistik amaçlı işletilmektedir. 7 katı asansörle, 2 katı da yürüyerek çıkıp, Kulenin en üst katındaki restoranın içinden geçtikten sonra, Kuleyi çepeçevre saran balkona ulaşılır. Bu balkonun sunduğu İstanbul ve Boğaziçi zarafetine doyum olmuyor.

Cenevizler, bir denizci devletidir. Aynı zamanda üzün süre deniz ticaretini de ellerinde bulunduran bir ticaret devletidir.

Cenevizler, İstanbul’da uzun süre Karaköy civarında yaşamışlardır. Bugün Galata Kulesi’nden Galata Köprüsüne kadar olan yer geçmişin Ceneviz mahallesidir.

Cenevizler, Venediklilerle beraber önemli bir liman kenti olan İstanbul ile Avrupa arasında ciddi bir ticarete neden olmuşlardır.

Cenevizler Katolik oldukları için o dönem İstanbul’unda Gala Kulesi yanında birçok Kilise de inşa etmişlerdir. İstiklal caddesinde bulunan Aziz Antuan Kilisesi bunlardan biridir.

No comments

Bir cevap yazın

Sosyal Medya Sayfalarım

Günün Videosu